Rośliny
5
Zwierzęta/koło
Różne
Zwierzęta
4
Zwierzęta/romb
4
Kaszuby                                                       
Płytki cegiełka